Viện điều trị nghỉ dưỡng FDC
Khơi nguồn sức khỏe, san sẻ âu lo

BÀ BẠN THÔNG GIA

Ở FDC có một tình bạn mang tên: “Bà bạn thông gia”. Đó là tình bạn, tình thông gia giữa bà Tr và bà M.

Bà Tr đến với FDC trước, anh con trai thấy mẹ ngày càng khỏe, càng đẹp liền giới thiệu, trao đổi ngay với vợ và mẹ vợ.

Bà M nghe câu chuyện của bà thông gia, hào hứng lên ngay FDC để được gặp người bạn thông gia của mình.

Ngày đầu tiên, hai bà gặp nhau tại FDC, hai bà cứ nhìn nhau cười tủm tỉm suốt.

Cứ gặp nhau là hai bà lại trêu nhau “lẩm cẩm, nhạt lắm và cứ nói mãi một chuyện không hồi kết”…

Thỉnh thoảng, Bà M lại trêu đùa cô con gái là tao với bà ý cãi nhau thì m bênh ai… Cô con gái chỉ biết cười trừ….

Thủ tục đăng ký
096 583 7777