Viện điều trị nghỉ dưỡng FDC
Khơi nguồn sức khỏe, san sẻ âu lo

Tuyển dụng

Bác sĩ gia đình FDC tuyển dụng

Bác sĩ gia đình FDC tuyển dụng

Công ty cổ phần Trung tâm Bác sĩ gia đình thông báo tuyển dụng điều dưỡng, kỹ thuật viên X- quang và kỹ thuật viên phục hồi chức năng.
FDC thông báo tuyển dụng điều dưỡng phục hồi chức năng

FDC thông báo tuyển dụng điều dưỡng phục hồi chức năng

Viện điều trị nghỉ dưỡng FDC tuyển dụng điều dưỡng chuyên ngành phục hồi chức năng – vật lý trị liệu.
Thủ tục đăng ký
096 583 7777