Viện điều trị nghỉ dưỡng FDC
Khơi nguồn sức khỏe, san sẻ âu lo

Đội ngũ nhân sự chủ chốt

BS Hoàng Thị Mai Phương FDC

BS. HOÀNG THỊ MAI PHƯƠNG

Giám đốc điều hành

CCHN: 000043/BYT – CCHN

Phạm vi hoạt động chuyên môn: Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa Nội Tổng hợp – Bác sĩ gia đình.

Bác sĩ phục hồi chức năng - vật lý trị liệu FDC

BS. CẤN THANH BÌNH

CK Phục hồi chức năng – vật lý trị liệu

CCHN: 230332/CCHN-BQP

Phạm vi hoạt động chuyên môn: Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa Vật lý trị liệu – Phục hồi chức năng

Vị trí công tác: phụ trách chuyên môn PK Trung tâm phục hồi chức năng – vật lý trị liệu FDC.

BS Nguyễn Thị Thanh Phượng

BS. NGUYỄN THỊ THANH PHƯỢNG

CCHN: 005087/NB-CCHN

Phạm vi hoạt động chuyên môn: Khám bệnh, chữa bệnh bằng Y học cổ truyền

Vị trí công tác: phụ trách chuyên môn PK Y học cổ truyền FDC

HOÀNG MẠNH LINH

Y sĩ phục hồi chức năng – vật lý trị liệu

CCHN:

Vị trí công tác: Hỗ trợ Bác sĩ điều trị

NGÔ CHÂU GIANG

Cử nhân Đại học Nội Vụ Hà Nội

Vị trí công tác: Phụ trách hành chính nhân sự

Thủ tục đăng ký
096 583 7777