Viện điều trị nghỉ dưỡng FDC
Khơi nguồn sức khỏe, san sẻ âu lo

Báo chí nói gì về chúng tôi

Niềm vui, hạnh phúc khi được gặp mẹ

Niềm vui, hạnh phúc khi được gặp mẹ

Dù thơ bé hay lúc lớn khôn, mẹ vẫn luôn dành những điều tuyệt vời nhất, tốt đẹp nhất cho con, luôn dõi theo mỗi bước con đi để lo lắng, để chở che, để chỉ đường, dẫn lối.
Thủ tục đăng ký
096 583 7777