Viện điều trị nghỉ dưỡng FDC
Khơi nguồn sức khỏe, san sẻ âu lo

PHƯƠNG PHÁP XOA BÓP BẤM HUYỆT TRONG Y HỌC CỔ TRUYỀN

Xoa bóp bấm huyệt trong y học cổ truyền là một phương pháp không dùng thuốc có giá trị phòng bệnh, chữa bệnh và phục hồi sức khỏe rất tốt.

Y học cổ truyền và y học hiện đại đều sử dụng phương pháp xoa bóp bấm huyệt.

Xoa bóp bấm huyệt là phương pháp chữa bệnh ra đời sớm, được xây dựng và phát triển trên cơ sở những kinh nghiệm tích lũy được trong đấu tranh bảo vệ sức khỏe của người xưa.

Xoa bóp bấm huyệt của y học cổ truyền được lý luận của y học cổ truyền chỉ đạo.

Xoa bóp bấm huyệt của y học hiện đại được lý luận của y học hiện đại chỉ đạo và các phương tiện hiện đại hỗ trợ.

Phương pháp xoa bóp bấm huyệt trong y học cổ truyền

Đặc điểm của phương pháp xoa bóp bấm huyệt là: chỉ dùng thao tác của bàn tay; ngón tay tác động lên da thịt của bệnh nhân để đạt mục đích phòng bệnh và chữa bệnh.

Xoa bóp bấm huyệt

Ưu điểm của phương pháp này là đơn giản, có hiệu quả, có phạm vi chữa bệnh tương đối rộng, có giá trị phòng bệnh lớn.

Đơn giản vì chỉ cần dùng tay để phòng bệnh và chữa bệnh trong bất kỳ hoàn cảnh nào, không bị các phương tiện khác hạn chế.

Hiệu quả vì xoa bóp bấm huyệt có khả năng chữa một số chứng bệnh cấp tính và nhiều khi đạt kết quả nhanh chóng.

Dùng xoa bóp bấm huyệt để chữa một số bệnh mạn tính tương đối an toàn, làm xong nhẹ người, triệu chứng giảm hẳn.

Xoa bóp bấm huyệt mang lại hiệu quả cao trong phòng, điều trị bệnh, cải thiện sức khỏe và nâng cao chất lượng cuộc sống.

Thủ tục đăng ký
096 583 7777