Viện điều trị nghỉ dưỡng FDC
Khơi nguồn sức khỏe, san sẻ âu lo

bác sĩ chuyên khoa

HỘI CHẨN CÙNG CHUYÊN KHOA

HỘI CHẨN CÙNG CHUYÊN KHOA

Trong quá trình hoạt động, FDC luôn có sự kết nối, phối hợp với các bác sĩ chuyên khoa sâu đến từ các bệnh viện uy tín.
Thủ tục đăng ký
096 583 7777