Viện điều trị nghỉ dưỡng FDC
Khơi nguồn sức khỏe, san sẻ âu lo

bánh trôi bánh chay

BÁNH TRÔI – BÁNH CHAY

BÁNH TRÔI – BÁNH CHAY

Tết hàn thực đến, FDC cùng với người cao tuổi tự tay làm những chiếc bánh chay, bánh trôi dâng lên bàn thờ thể hiện lòng thành hướng về nguồn cội.
Thủ tục đăng ký
096 583 7777